FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Elégia

elégia (gr.)

- lyrická báseň smutného obsahu; ľalospev; v hudbe: skladba smutného rázu.