FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Élan vital

élan vital (fr.)

- ¾ivotná aktivita, vzruch, ¾ivotná energia.

Pojem élanu vitalu rozvíjal H. Bergson.