FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekvivokácia

ekvivokácia (lat.)

- slovná rovnosť, použitie toho istého slova s rôznym významom.