FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekvivalentnos» výrokov

ekvivalentnos» výrokov

- vz»ah výrokov majúcich rovnaké pravdivostné hodnoty, t. j. keď sú obidva buď pravdivé alebo obidva nepravdivé.