FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekonomizmus

ekonomizmus

- smer v ruskej sociálnej demokracii, podľa ktorého úloha robotníckej triedy spočíva v ekonomickom boji - v boji za zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie miezd atď. Predstaviteľmi boli: S. N. Prokopovič, J. D. Kuskovová a i.