FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekológia sociálna

ekológia sociálna

- oblasť poznatkov, ktorá skúma rozličné aspekty vzájomného pôsobenia spoločnosti a prirody.