FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ebeling, g.

Ebeling, Gerhad (1912 - ) Kód: 502

- nemecký evanjelický teológ, žiak R. Bultmanna. Študoval v Marburgu, Zrichu a v Berlíne, teológiu u R. Bultmanna a E. Brunnera, filozofiu u G. Krgera, E. Grisebacha a N. Hartmanna. R. 1954 sa stal profesorom systematiky na evanjelickej teologickej fakulte v Tbingene, od r. 1956 je profesorom systematiky, symboliky a dejín dogiem na evajelickej teologickej fakulte v Zrichu, r. 1965 sa vrátil do Tbingenu. Ebeling sa zaoberá teologickou hermeneutikou: hermeneutický problém je preňho daný chápaním slova viery, ako diania (Wortgeschehen), v protiklade k akejkoľvek objektivizácii. Hermeneutika je pre Ebelinga vlastnou vedou o Božom slove, lebo Božie slovo podľa Ebelinga môže existovať len existenciálne. Existencia je existenciou v slove a skrze slovo. Ebeling pokračuje v línii Bonhoefferovej nenáboženskej interpretácie a vylučuje vieru ako predpoklad počutia. Viera je predpokladom oslobodenia sa od objektivneho myslenia. Viera a reč sú nástroje, ktorými sa človek zmocňuje skutočnosti, čo spolu splýva do udalosti, do diania Slova (Wortgeschehen). Svedomie je miesto, kde sa rozhoduje, kto je človek ( L411;86-87).

--------------
Ebeling, G.>