FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Duša

duša duša (FT)

- tradičná téma náboženských, mytologických, každodenných, filozofických, teologických a mystických úvah, ako aj umeleckej reflexie, pričom obraz duše závisí predovšetkým od kategórií, ktoré intervenujú v priebehu jeho tvorby. Dlhé obdobie v skupine kategórií, ktoré intervenovali v úvahách o duši, dominovala kategória substancie. Pre neskorostredovekú nemeckú mystiku bola pri reflexii duše príznačná intervencia kategórie základu (sthn. grunt) (cf. základ duše). Pre súčasné vedecké chápanie duše (napr. v psychológii) je príznačná intervencia kategórie procesuality.duša>