FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dôsledky konania nezamýšľané

dôsledky konania nezamýšľané

- také dôsledky konania, ktoré bránia dosiahnuť ciele konania. Významový útvar "nezamýšľané dôsledky konania" intervenuje v reflexii spoločnosti prinajmenšom od 18. storočia, napríklad u mysliteľov, ako Mandeville, Smith, Hegel, Marx, Engels.