FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dokument

dokument

- v najužšom zmysle: písomné svedectvo, potvrdzujúce určitý právny stav (úradný doklad); v najširšom zmysle: ľubovoľný predmet, ktorý sa používa s cieľom potvrdiť alebo zdôvodniť určitý fakt ( L541;28)dokument>