FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Doba bronzová stredná

doba bronzová stredná

- v strednej Európe 1500-1250 pred n. l. Rozšírenie mohylových kultúr (názo podľa kuželovitého násypu nad kostrovým alebo žiarovým hrobom) v polovici 2. tisícročia pr. n. l.