FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dielo hudobné

dielo hudobné

- je stabilizované umelecké dielo, ktoré vzniká v kontexte európskej hudobnej kultúry v dôsledku oddelenia produkcie hudby a interpretácie hudby a je umoľnené vznikom notového písma ( L497;258,23). Hudobné umelecké dielo vąak v ontologickom zmysle slova existuje iba potiaµ, pokiaµ je produkované a recipované zároveň. Ináč (napr. v podobe partitúry) existuje iba potenciálne.dielo hudobné>