FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dákovia

Dákovia

- vetva indoeurópskych Trákov obývajúca zhruba územie dnešného Rumunska bronzovej doby. R. 106 podľahli rímskemu cisárovi Trajánovi. Z romanizovaných Dákov a ďalšich etnických zložiek ( Góti 3. stor., Slovania v 6. stor.) vznikol základ rumunského národa ( L715;141-142)Dákovia>