FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam CH

Chróma

chróma (gr.)

- vlastnosť zrakového vnemu, na základe ktorej možno posúdiť, aké množstvo čistého pestrého svetla sa na ňom zúčastňuje bez ohľadu na množstvo nepestrého svetla.