FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam CH

Chopin, f.

Chopin, Fryderyk, aj Frédéric (1810 - 1849)

- poľský hudobný skladateľ, klavirista. Žil v Paríži. Vytvoril vlastný charakteristický klavirny štýl s názvukmi poľskej ľudovej melodiky a rytmu; štylizované tance - mazúrky, polonézy, valčíky,; etudy, prelúdiá, noktruná, 2 klavírne koncerty ( L715;280).