FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam CH

Chcenie

chcenie

- vôµové konanie bez záverečného vykonania zvolenej činnosti; spojenie priania so snahou dosiahnu» cieµ ( L885;207,208).

----------
chcenie>