FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek v 17. stor.

človek v 17. stor.

- sa prestáva spoliehať výhradne na transcendenciu, ale doposiaľ sa nemôže nádejať na premenu svojho údelu v dôsledku spoločensky riadených premien sveta, ako ich bude koncipovať až 19. storočie ( L77;12).