FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (sofisti)

človek ( sofisti)

- je do istej miery autonómny, relatívne nezávislý od prirody. Ľudia si mnohé vynucujú aj proti prirode, ale i navzájom. Výsledkom dohody medzi ľuďmi sú zákony obce. Osobitosťou človeka je to, že sa postupne spolčuje a začlenením sa do celku nadobúda silu, ktorou sa presadzuje oproti prirode ( L72;355).