FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (škola kynická)

človek ( škola kynická)

- je hodný úcty a pohľadu v každom jednotlivcovi. O človeku platí:

- čím múdrejší je človek, tým menej má potrieb;
- treba pohřdať márnosťami, ktoré si ľudia obyčajne vážia;
- človek je slobodný vtedy, keď nič nepotrebuje;
- múdry človek stačí sám sebe, patrí mu všetko a je vo svojej chudobe najbohatší.