FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (schopenhauer, a.)

človek ( Schopenhauer, A.)

- miesto úplného sebauvedomenia si vôle (124). Mozog človeka je vôµou myslenia (124).