FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (rogers, c. r.)

človek ( Rogers, C. R.)

- je vrodene dobrý a jednou z jeho najcennejších motivačných síl je sila k sebarealizácii, ktorá ho vedie k rozvoju jeho kladných vlastností a ku kladným cieľom. Pokiaľ dochádza k egoizmu a agresivite, deje sa tak v dôsledku negatívnych skúseností v priebehu vývoja, ktoré treba pomáhať pacientovi prekonávať ( L849;41).