FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (marxizmus)

človek ( marxizmus)

- predpoklad i produkt dejín, ktorého podstatou je súhrn spoločenských vz»a- hov ( L53;7).človek (marxizmus)>