FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (herakleitos)

človek ( Herakleitos)

- je časťou svetového ohňa (38). Oheň tvorí aj dušu človeka (38) a j nositeľom jeho rozumu. Ľudia, ktorí majú čistú, t. j. suchú, dušu, môžu plne poznať podstatu sveta.