FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (barok)

človek ( barok)

"Dejiny mali celistvý a jediný význam, ktorý určovala a spravovala božia prozreteľná vôľa. Človek bol jej dejinným nástrojom. Ľudskému rozumu ostávala iba možnosť rekonštruovať univerzálny najvyšší poriadok (ordo ordinum)." Touto rekonštrukciou bola pansofia čiže vševeda. ( L177;16)