FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek a príroda

človek a príroda

- vzťah medzi človekom a prírodou. V staroveku a v stredoveku bol tento vzťah určovaný prevažne náboženstvom. Novovek pozdvihuje človeka ako tvorcu kultúry na kritérium, mieru všetkých vecí. Pomocou prírodovedného poznania sa človek podarilo kolonizovať prírodu, využiť jej sily a bohatstvá do takej miery, že dnes sa už kvôli samej prírode javí obrat a prehodnotenie tohto myslenia ako nevyhnutne potrebné (L574;167).