FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek - vznik

človek - vznik

- sa skúma a vykladá v súlade so svetonázorovou pozíciou a kategoriálnym aparátom, ktorý pritom intervenuje. Tak napr. dnešná prírodná veda od Darwina Haeckela nepochybuje o tom, že človek je biologická bytosť a pochádza z oblasti zvierat.človek - vznik>