FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek - vývoj

človek - vývoj

"Najväčší rozvoj dosahujú primáti v pliocéne, v ktorom sa začali vyvíjať formy smerujúce k človeku. Ľudstvo má asi 1 000 000 rokov. Dôkazy vývinu človeka sú priame a nepriame. K priamym patria fosilizované pozostatky jeho predkov, medzi nepriame patria štúdie z porovnávacej anatómie, morfológie, fyziológie, embryológie a i." ( L165;38)