FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek - vlastnosti/atribúty

človek - vlastnosti/atribúty

kultúrnosť človeka