FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Číslo racionálne

číslo racionálne

- číslo celé alebo číslo lomené, kladné alebo záporné.