FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Číslo abbeho

číslo Abbeho

- pomer indexu lomu strednej vlnovej dĺžky určitej oblasti žiarenia zmenšeného o jednotku k rozdielu indexov lomu okrajov tejto oblasti.