FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Číslo - druhy/príklady

číslo - druhy/príklady

číslo 12
číslo Abbeho
číslo celé
číslo komplexné
číslo opačné
číslo prirodzené
číslo reálne
číslo záporné

delenec
deliteľ

kvocient

nula

podiel
prvočíslo

sčítanec