FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť obchodná

činnosť obchodná

- výmenná činnosť na trhu alebo činnosť kúpy a predaja - teda činnosť, pr ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho. Predmetom ich spoločného záujmu je tovar - predávajúci má záujem tovar predať, kupujúci kúpiť.

Táto výmenná činnosť na trhu sa v trhových ekonomikách nerealizuje ako naturálna výmena, ale ako výmena sprostredkovaná peniazmi. Výsledkom zhody záujmu kupujúceho a predávajúceho je cena tovaru, za ktorú sa akt kúpy a predaja realizuje (tovar sa vymení za peniaze) ( L216;156-157).činnosť obchodná>