FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť nervová vyššia

činnosť nervová vyššia = VNČ

- činnosť mozgovej kôry, súbor nervových procesov, reflexných odpovedí zaisťujúcich najzložitejšie prejavy správavnia sa vyšších živočíchov a človeka na neustále sa meniace podmienky vvonkajšieho prostredia. Základným funkčným prvkom VNČ je podmienený reflex. VNČ spočíva v analýze, syntéze, diferenciácii a generalizácii pôsobiacich podnetov - fyziologickým pozadím týchto procesov sú elementárne nervové procesy, vzruch a útlm ( L326;470 L223;93).