FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnos» hµadacia

činnos» hµadacia

- prezeranie istého zoznamu poloľiek s cieµom lokalizova» alebo nájs» terčovú poloľku (alebo poloľky) ( L1098;6).