FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť filozofická (riška, a.)-ei

činnosť filozofická ( Riška, A.)-EI

EI1.
"Filozofické činnosti a ich výsledky majú ... čisto myslienkový charakter ... Operáciami v týchto činnostiach sú prechody od 'myšlienok' k iným 'myšlienkam', reprezentované príslušným jazykovým vyjadrením." ( L184;30

EI2.
"Filozofické činnosti, ako každé myšlienkové činnosti, majú relatívne východiská a ciele, ktoré sa dosiahnu v tej či onej miere. Povedzme filozof - prívrženec fenomenologic((30-31))kého smeru - začína myšlienkové operácie od istých východísk (doterajšia filozofova erudícia, oblasť fenoménov, filozofova pracovná hypotéza) a postupne prechádza k výsledkom, ktoré môžu byť v danom prípade fenomenologickým 'uzretím podstaty' (Wesenserschauung), zakladajúcim sa na fenomenologickej redukcii." ( L184;31)