FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť duchovná

činnosť duchovná

- cieľavedomá činnosť, v ktorej subjekt narába s ideálnym objektom a v ktore vstupuje do ideovych vzťahov k iným subjektom ( L65;556).