FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť človeka

činnosť človeka

- cieľavedomá postupnosť krokov, ktorú vykonáva človek, napríklad vedecká činnosť, podnikateľská činnosť atď.