FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť - druhy/príklady

činnosť - druhy/príklady

činnosť cieľavedomá
činnosť človeka
činnosť ekonomická
činnosť nervová
činnosť pedagogická
činnosť pohybová
činnosť poznávacia
činnosť sopečná
činnosť umelecká
činnosť vedecká

normalizácia technická

politika
práca
prax
produkcia

reflexia

sponzorstvo

výroba