FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činiteľ dejín objektívny

činiteľ dejín objektívny

- taká podmienka, ktorá je nezávislá od ľudí a určuje smer, rámec ich činnosti, napr. prirodné podmienky, dosiahnutá úroveň výroby ap.