FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čič, m. - zoznam diel

Čič, M. - zoznam diel

Československé trestné právo ako súcasť trestnej politiky, 1976

(spoluautor) Ochrana socialistickej ekonomiky, 1980

Teoretické otázky ceskoslovenského trestného práva, 1982

(spoluautor) Československý socialistický štát a právo, 1987