FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Česť

česť

- morálny vzťah indivídua k sebe samému opierajúci sa o diferencované hodnotenie ľudí v závislosti od spoločenského postavenia.česť>