FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Česko-slovensko - zoznam literatúry

Česko-Slovensko - zoznam literatúry

Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918-1992, 1994
L957