FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Černík, v. - významové útvary

Černík, V. - významové útvary

hodnota (121)
hodnota aktuálna (121)
hodnota potenciálna (121)

jedno (121)

logicizmus (121)-E

myslenie (121)-E

obsah (121)
obsah podstatný (121)
organizácia (121)

podstata (121)
poznatok vyjadrený jazykovo (121)-E
psychologizmus (121)-E

spôsob myslenia (121)-E
striktnosť významu jazykového (121)-E

štruktúra (121)

vedomie lingvistické (121)

zákon (121)