FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Časovosť

časovosť

- vlastnosť všetkého časového, ktorá stojí v protiklade k večnosti. Časovos je neoddeliteľná od minulosti a rozvrhujúcej sa budúcnosti.

Podľa fenomenológie je časovosť vedomie času a súvisí s týmto vedomím.

Podľa Heideggera je časovosť charakteristická črta pobytu (Dasein) ľudskej existencie, bytie k smrti, vlastný znak našej konečnosti: ani jeden okamih sa nezhoduje so sebou samým, súčasťou vedomia času je akási dialektická hra alebo vzájomné napätie medzi minulosťou, pritomnosťou a budúcnosťou, kde nijakú časovú dimenziu nemožno brať oddelene, ale 'ako niečo iného než je sama v neustálej permutácii', ktorá sa prejavuje nevyhnutným postupom k smrti ( L719;49).časovosť>