FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Časopriestor (teória relativity)

časopriestor ( teória relativity)

- štvorrozmerný priestor, ktorého tri súradnice zodpovedajú obyčajne priestoru a štvrtá súvisí s časom.