FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Časopis filozofický

časopis filozofický

- špecifická forma vedeckej literatúry objavujúca sa koncom 17. stor. V 18. stor. vznikajú filozofické časopisy ako také, a síce najprv v Nemecku napríklad J43, J44, J45. (Pozri: zoznam časopisov.)