FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čas - o/o

čas - otázky/odpovede

Čo je to čas?
Čas je forma, v ktorej vnímame zmeny.
(pozri: čas)

Čo je to čas podľa ...? = čas - názory naň

Čo je to čas podľa antického atomizmu?
Čas je zloženina z atómov.
(pozri: čas (atomizmus antický))

Odpoveď na tento typ otázky hľadajte v kapitolách s nadpisom nasledovnej štruktúry:
čas (index)