FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čas - entity kontextu

čas - entity kontextu

dianie

fáza

kategória času
koniec

obdobie
okamih

pohyb
priestor

stav

trvanie

večnosť

začiatok