FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čang caj

Čang Caj (1020 - 1077)

- čínsky filozof, jeden zo zakladateľov novokonfuciánstva.

Podľa neho všetko, čo jestvuje na svete, vzniká z prahmoty - čchi, ktorej vlastnosťami sú pohyb a pokoj. Prvotným stavom čchi je veľké prázdno a proces jej koncentrácie sa podobá premene vody na ľad. Zhusťovanie a rozptyľovanie čchi podmieňuje vznik a zánik všetkých javov a vecí. Proces premien čchi sa nazýva tao. Pohyb a zmeny prahmoty sú dpsledkom vzájomného pôsobenia jang jin. Ich jednotou je tao, ktoré Čang Caj chápal ako veľkú harmóniu. Pohyb v prírode je určovaný zákonom li, ktorý je imanentný samej prahmote čchi.

Zdrojom poznania sú pocity, ktorých prostrednictvom sa človek spája s vonkajším svetom, no poznanie tao sa na nich nezakladá.