FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cyklus (teória grafov)

cyklus ( teória grafov)

- monotónne orientovaná kružnica ( L966;17).